logkomp logotyp

Verksamhetsutveckling / Innovationsförmåga

Nulägesanalys över företagens starka och utvecklingsbara områden med avseende på (produkter/tjänster, affärsmodell, processer, marknad/kunder m.m.) Målet är att företagen får ett tydligt nuläge i nationell/internationell jämförelse med liknande företag utifrån en 360-analys, som sedan blir grunden för genomförande av handlingsprogram på företagen.

I avslutningsfasen skall samma 360-analys som genomfördes i analysfasen genomföras för att få kunna se vilken utveckling/resultat som uppnåtts under projektet. I avslutningsfasen kommer även aktiviteter att genomföras med fokus på erfarenhetsutbyten mellan de olika företagen.

 

ESF