logkomp logotyp

Strategisk kompentensförsörjning

Kartläggning av företagens nuvarande sätt för att attrahera - rekrytera - utveckla och behålla personal. Kompetensanalys med mål att företagen identifierar kompetensbehov på kort och lång sikt? Genomförande av kompetensutveckling inom strategiska områden. Ledarnas betydelse i organisationerna är mycket stor. Projektet kommer därför att genomföra utbildning i värderingsstyrt ledarskap där jämställdhet/mångfald och företagskultur blir mycket viktiga inslag. I ledarskapsutbildningarna är ambitionen att ha 50 % kvinnor som är, eller har potential att bli ledare. På detta vis kan projektet bidra till ökad andel kvinnor i ledande befattning.

 

ESF