logkomp logotyp

CSR / Jämnställdhet

Med ökad mångfald jämställdhet och CSR (Corporate Social Responsibility) ska utveckling av företagskultur, attityder och värderingar stödjas inom tillverkningsindustrin. CSR ska öka attraktiviteten hos företagen och därmed bidra till bättre rekryteringar och strategisk kompetensförsörjning. Med ökad mångfald och mer öppna arbetsplatser ska företagens innovationsförmåga och nytänkande utvecklas. Målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.

Projektet är indelat i en analysfas mars-juli 2016 och en genomförandefas aug. 2016- sept. 2018. Internationellt utbyte är planerat med bl.a. annat Tyskland och Holland. En spridningskonferens kommer att hållas i början av hösten 2018. Projektet ska vara helt avslutat den 31 januari 2019.

ESF