logkomp logotyp

Transnationellt samarbete

Vi kommer att omvärldsbevaka forskning och projekt inom ramen för Östersjösamarbetet med koppling till innehållet i Growkomp.

Projektet avser att utforska hur CSR-frågan i ett genusfokus hanteras i andra EU-länder. Det finns det sedan tidigare upparbetade kontakter Tyskland och i Holland. Omvärldskunskap är en viktig parameter för företagen inte minst i den ökade globaliseringstakten, vilket gör det svårt för företag att uppfylla kunders, leverantörers och andra intressenters krav. Growkomp kommer genom de internationella kontakterna ta in erfarenheten hur man jobbar med genusfrågorna direkt i näringslivet samt vilken forsking som finns på området. Projekt ska bidra med omvärldskunskap som företagen annars själva har begränsade möjligheter att få fram.

Målsättning för det internationella samarbetet är att:

  • Etablera kontakt med 2-3 utländska samverkanspartners för ett långsiktigt samarbete
  • Benchmarka frågeställningar från de deltagande företagen och våra utländska partners
  • Identifiera samverkansområden ex arbetsmiljö, säkerhet, strategiska kompetensområden
  • Bidra till kompetensöverföring till våra samarbetspartners inom ex arbetsmiljöfrågor och strategiska kompetensområden där våra samverkanspartners IHH, Internationella Handelshögskolan och Science Park i Jönköping har en hög kompetens.
  • Genomföra utbildningsresor för de medverkande företagen
  • Få internationell medverkan på den planerade spridningskonferensen
ESF