logkomp logotyp

Utvärderare har utsetts till Growkomp

Ingress

Eccola, Monica Johansson och Ola Carlsson har utsetts som utvärderare för Growkomp
Utvärderarna ska genom följeutvärdering visa hur deltagare, projektpersonal och samarbetspartners uppfattar projektet och hur det fungerar.

Projektets utfall och organisation skall utvärderas utifrån det rådande kompetensläget och utifrån en arbetsmarknadsteoretisk grund.
Utvärderarna kommer att följa Growkomp under hela arbetsprocessen till projektets slut 2018-09-30.

ESF