logkomp logotyp

Studentuppdrag under hösten 2017 och våren 2018

JU, Jönköping University erbjuder samtliga Growkomp-företag olika studentuppdrag för genomförande under hösten 2017 och våren 2018.

Syften med detta möte är:

  • Projektuppdatering + feed-back från deltagande företag.
  • Projektets möjligheter med högskolan (JIBS + Tekniska högskolan deltar)
  • Identifiera potentiella examensjobb i företagen, eller projektet
  • Stärka kopplingar mellan deltagande företag och högskolan o framtida medarbetare.

Varje företag inbjuds att delta med två personer som är väl insatta i Growkomp.

Mötena genomförs på Hooks Herrgård vid fyra olika tillfällen, för att möjliggöra för alla att delta.

  • Onsdag 31 maj, 09.30 -11.45 Möte lunch
  • Onsdag 31 maj, 11.45 lunch Möte 13.00-14.45
  • Fredag 2 juni, 09.30-11.45 Möte. Lunch
  • Fredag 2 juni, 11.45 lunch 13.00-14.45 Möte.
ESF