logkomp logotyp

Kick-off för Growkomp på Kinnarps Arena

Torsdagen den 10 mars kl.08.30- 13.00 hålls en kick-off för de deltagande företagen. Vi inbjuder till ett pressmöte kl.13.00 på Kinnarps Arena, Jönköping konferensavdelning.

På programmet står en genomgång av projektet samt en presentation av det nya arbetssättet med 360-analyser som ska tillämpas för att mäta och utveckla företagens innovationsförmåga. Ansvarig leverantör Magnus Penker, VD och innovationsexpert på konsultföretaget Innovation360, säger i en kommentar att ” projektet är en förebild för framtidens sätt att arbeta med regional utveckling där vi innoverar och digitaliserar leveranserna. Det är hög tid att inse att gamla metoder inte hjälper och det krävs nya metoder för att skapa konkurrenskraft och tillväxt i en allt mer globaliserad värld”.

En annan viktig komponent i projektet är kompetensutveckling där det kommer att genomföras kompetensgapsanalyser som ska leda till företagsunika insatser i form av utbildningar och coachningsaktiviteter. Varje bolag ska ta fram en CSR-strategi för sin verksamhet. Codeq AB är ansvarig för processledningen och kompetensgapsanalyserna. Christer Johansson, VD för Codeq menar ”att en tydlig CSR-profil och ökad jämställdhet påverkar företagens möjligheter att attrahera framtida medarbetare”.

Läs mer..(Pressmedelande 20160308) Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.

ESF