logkomp logotyp

Inbjudan


Den lyckade satsningen för de deltagande företagen i Growkomp har inneburit en ökad efterfrågan från andra bolag att få ta del av Growkomp´s program för Verksamhetsutveckling, Strategisk kompetensutveckling, CSR- Corporate Social Responsibility och Värdegrundsarbete. Ledningen för Growkomp har lämnat i en förlängningsansökan till ESF- Europeiska Socialfonden och bereder plats för 20 nya företag att genomgå ett 12 månaders program med start i september 2018. Här kan du läsa mer om erbjudandet.

SE INBJUDANPDF

ESF