logkomp logotyp

FÖR ÖKAD TILLVÄXT OCH
KONKURRENSKRAFT

i samverkan med

Vaggeryds Näringslivsråd / Nässjö Näringsliv / Sävsjö Näringsliv / Jönköping Kommun

Aktuellt

  • Growkomp

    2018-05-18 09.07

    Under tre år har Growkomp haft uppdraget att bidra till en ökad tillväxt och konkurrenskraft för 22 bolag inom tillverkningsindustrin. Europeiska Socialfonden har finansierat utvecklingsprojektet med 8,2 miljoner kronor. Näringslivsenheterna i Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Jönköping har drivit satsningen i nära samarbete med Jönköping Universitet och Science Park Jönköping samt huvudleverantörerna Codeq och Innovation 360 Group.
    Läs mer

Mål och syfte

Ökad tillväxt och konkurrenskraft

  • Strategisk kompetensförsörjning
  • CSR/jämställdhet
  • Verksamhetsutveckling/innova-tionsförmåga.

Läs mer 

Projektet

Jönköping, Nässjö, Sävsjö och Vaggeryd har ett geografiskt läge med en stor tillväxtpotential för såväl logistikföretag som för regionens tillverkande företag.


Läs mer 

Utbildning

Under analysfasen har totalt 4888 kompetensbehovs kartlagts och vi har definierat 14 utvecklingsområden där vi planerar insatser för olika målgrupper på företagen. Det handlar om strategisk kompetensutveckling, ledarskap...

Läs mer

ESF